Papperskorgar GeoTainer® Modell GTM

… unikt mångsidig

Framträdande karaktärsdrag

Vad som verkar vara diskret och elegant på ytan döljer något. Fram till nu har de flesta papperskorgar varit relativt små, men GeoTainer® Modell GTM rymmer stora mängder skräp, från 0,6 - 1,0 m³ under markytan. För att tömma den tiltas locket bak och en stor öppning avslöjas anpassad för sugslangen från sugbilen. 

 • En kombination av vardaglig praktikalitet och en ren stadskärna
 • „„Sval förvaring under marknivå är mer hygieniskt med mindre besvär av odörer, insekter och skadedjur. Centrerat vakuumskaft och sluttande väggar underlättar optimal rengöring
 • Skräpet är skyddat från vinden och blåser inte bort
 • Enkelt och kompakt system. En och samma öppning för att fylla och tömma
 • Stora mängder, 600 - 1000 liter innebär färre tömningar, generellt finns ingen anledning att tömma dem under helgen
 • „„Pelarinkastet kan tiltas samt låsas. Alla former av stopp i pelaren är enkla att hantera
 • Icke brännbar, helt återvinningsbar

  Teknisk information

  Pelarinkast

   

  Tillvalsutrustning

  • Pulverlackering efter egna preferenser från RAL färgkarta
  • Delbar stolpe för att minska storleken på öppningen
  • Askkopp
  • Skyddstak

  Om nödvändigt kan pelaren tas bort, av säkerhetsskäl eller för att göra mer plats i de fall området används i andra syften. I detta fall täcks vakuumutrymmet av ett speciellt skyddstak.

    

   Storlek

   • 0,6 m³ = 790 mm

   • 0,8 m³ = 990 mm

   • 1,0 m³ = 1190 mm

    

   Tömning

    Videor

     

    Tömning