Ovan jord behållare

C-modellen är robust och tillverkas i enighet med relevant standard - detta innebär att de kan användas under lång tid.

  • „„Varierande design för alla typer av avfalls- och återvinningsmaterial
  • Varje behållare har sin egen utformning och smälter in i omgivningen
  • Tillgänglig som svetsad konstruktion eller kan skruvas ihop
  • Skålformade bottenluckor håller området rent
  • „„När glas kastas är ljudnivån aldrig högre än 91 dB
  • Icke brännbar, helt återvinningsbar