Produktnyheter

... unikt allsidig

Plasseringer for undergrunnscontainere

Containere for elektrisk og elektronisk avfall

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL - ALTFOR KOSTBART TIL Å KASTE I BEHOLDEREN!

Småelektrisk og elektroniske apparater havner fortsatt i søppelbeholderen til tross for det faktum at det både er billigere og mer miljøvennlige måter å kassere dem på. Brødristere, PC-tastaturer og bærbare radioer: Iht. den tyske loven "ElektroG" som resultat av WEEE-direktivet må ikke elektrisk eller elektronisk avfall...

mer