Jesteśmy odpowiedzialni

Wykształcenie i kwalifikacje

Nauka nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Wręcz przeciwnie. Pracownicy, klienci i partnerzy znajdą w nowym forum idealne warunki do szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów i prezentacji. Dobrze wyposażone pomieszczenia w różne formy prezentacji i konferencji oferują idealną przestrzeń do spotkań i wymiany poglądów.

Kształcimy od ponad 40 lat

Edukacja w firmie Bauer stanowi wysoką wartość. Przejawia się to w tym, że jesteśmy ukierunkowani na praktykę i przyszłość, tzw. dualny system kształcenia, dzięki niemu niektórzy nasi absolwenci otrzymują tytuł najlepszego absolwenta roku przyznawany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Północnej Westfalii.

Przywiązanie do miejsca

W ramach projektu " Szkoła w partnerstwie pracy" Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Północnej Westfalii współpracuje z firmą Bauer GmbH jako pierwszym lokalnym przedsiębiorstwem w Südlohn.

Zaangażowanie społeczne

Fundacja Dieter - Bauer wspiera od roku 2013 badania na raka i MPS. Środki przekazywane są wyłącznie dla organizacji społecznych, aby ulżyć w cierpieniu chorym ludziom. Więcej informacji na stronie: www.dieterbauer-stiftung.de