Aktiv beskyttelse av klimaet

Profesjonell avfallssortering er blitt stadig viktigere med tanke på bærekraft. Dette var grunn god nok til å bygge logistikksenteret og til å åpne en ekstra lakkeringsverksted i Suedlohn. Disse to prosjektene bidrar til å stake ut kursen for fremtiden.

Ren produksjon er en av nøklene til et rent miljø. Vi legger stor vekt på fornybare energikilder: Vi har en stor solcelleinstallasjon på taket som gir et viktig bidrag til BAUERs prisverdige øko-balanse.